Odlomak

Veličina gubitaka u prijenosnoj mreži je najznačajniji pokazatelj ekonomičnosti njenog rada.Zbog toga je određivanju i analizi gubitaka u prijenosnoj i distributivnoj mreži potrebno posvetiti veliku pažnju u cilju njihovog dovođenja do normalno tehničkih prihvatljivih granica.
Pitanje određivanja ukupnih tehničkih gubitaka djelatne snage odnosno energije(u daljnjem tekstu tehnički gubici) u distributivnim mrežama,kompleksan je problem zbog:
− velikog broja sastavnih elemenata na različitim naponskim razinama uzrokovanog širokom rasprostranjenošću mreže što uvjetuje opsežne tehničke baze podataka zbog vjerodostojnijeg modeliranja mreže,
− velikog broja mjesta predaje električne energije potrošačima i na osnovu toga povećane vjerojatnosti neispravnog registriranja predane električne energije zbog tehničke neispravnosti odnosno namjernog onemogućavanja ispravnog rada obračunskih mjernih uređaja.Ukupni gubici u distributivnoj mreži, određeni razlikom nabavljene električne energije iz prijenosne mreže i ukupne prodane električne energije kupcima, zbog ovog su razloga veći od stvarnih tehničkih gubitaka za iznos tzv. komercijalnih gubitaka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari