Odlomak

 

Kombinovani integralni transport je najpogodnija forma (šema ) za međusobnu kooperaciju raznih oblika prevoza , prvenstveno na uzajamnim ekonomskim iteresima , Time se nelojalne i ne ekonomična konkurencija svodi na minimum ili se u celosti eliminiše . U ovom smislu utvrđeni su ciljevi , načela i mere u saobraćajnoj politici kao strateško pitanje zemlje koja želi da se uključi u međunarodne tokove razvoja prevoza robe. Naime država nastoji da doprinese stvaranje optimalne strukture saobraćajnog sistema putem raznih mera koordinacije , mere ekonomske politike, dok su saobracajni sistemi dužni da organizuju i stvaraju zajednicku saradnju i kordinaciju u svim oblicima kombinovanog integralnog transporta. Međunarodna transportna udruženja , pomoću međunarodnih finansijskih organizacija zbog ekonomskih razloga podržavaju projekte kombinovanog integralnog transporta, odobravajući međunarodne kredite za razvoj infrastrukture integralnnog transporta- zbog ekonomske opravdanosti.
– Druga značajna komponenta ovakvog izučavanja je da visokotarifirajuće stvari prevoze se drumom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 82 stranica
  • Saobraćajni sistemi dr Milorad Opsenica
  • Školska godina: dr Milorad Opsenica
  • Diplomski radovi, Skripte, Saobraćaj
  • Srbija,  Niš,  Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju u Nišu  

Više u Diplomski radovi

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese