Odlomak

Kategorizacija vune kod ovaca i koza

Vuna je proizvod kože i predstavlja skup vunskih niti, specifične strukture i fizickih osobina koje ih osposobljavaju za predenje. Sve vunske niti rastu iz posebnih tvorevina kože ili folikula koje okružuju znojne i lojne žlezde. Prema nastanku razlikuju se primarni (P) i sekundarni (S) folikuli. Broj primarnih folikula je stalan, dok je broj sekundarnih folikula vrlo varijabilan i ponajviše ovisi o genotipu (pasmini) ovce.
Osnovna jedinica vune je vunsko vlakno, odnosno deo niti koji se nalazi iznad površine kože i koji se ekonomski koristi za proizvodnju tkanine ili dr.Sva vlakna nisu jednaka po hemijskom sastavu, histološkoj građi, niti potehnološkim odlikama. Osnovni tipovi vunskih vlakana su:

– fina vlakna ili puh su najfinija vunska vlakna, debljine 15-30 mikrona, duzine do 15 cm, jače ili slabije valovitosti. U merino ovaca puh čini gotovo celi vunski prekrivač, dok je u gruborunih ovaca puh najmanje zastupljen,

– gruba ili osjasta vlakna su najgrublje vunske niti, debljine 40 – 240 mikrona, a dužine 30 cm i više. Vlakna su gotovo potpuno ravna i nalaze se uvuni gruborunih ovaca čija je vuna mešana (puh, osjaste i prijelazne vunske niti),

– prijelazna vlakna se po svojstvima nalaze na granici između puha i osjastih niti, jer im se debljina kreće od 30 – 40 mikrona, a mogu biti različite dužine. Ova skupina vlakana najviše je zastupljena u runu engleskih mesnih pasmina ovaca, te u križanaca dobivenih između gruborunih i finorunih ovaca,
– mrtva vlakna su također osjasta vlakana, ali bez sjaja i elastičnosti. Češće su sastavni dio runa starijih i gruborunih ovaca te su nepoželjna u tehnološkojpreradi vune,

– pasja vlakna odlika su runa ovaca fine i polufine vune. Nešto su duža i manje vijugava od vlakana puha, odnosno slična su prijelaznim vlaknima.Pasja vlakna strše izvan površine runa te lako ispadaju,

– pokrovne dlake prekrivaju lice ili čitavu glavu, noge, najčešće od skočnih zglobova do papaka, a u pojedinih pasmina donji deo vrata i trbuh. Cilj selekcije ovaca na vunu bio je i biće formiranje populacija što veće rekrivenosti tijela vunom, odnosno veća proizvodnja vune po grlu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Veterina

Komentari

Click to access the login or register cheese