Odlomak

Stalna unapređivanja metodologije istraživanja stenskog masiva na konceptu
novouspostavljenih klasifikacija izazvala su pravu revoluciju u inženjerskoj praksi
pri rudarskim radovima na površini zemnjine kore. Industrijski rast i potrošnju
energije prati i razvoj rudnika što zahteva primenu savremene opreme radi
unapređenja tehnološkog procesa, obezbeđivanja porasta proizvodnje i povećanja
produktivnosti rada. Izgradnja rudarskih objekata već je uveliko zasnovana na
primeni novih tehnologija i tehnoloških rešenja što zahteva prikupljanje i obradu sve
većeg obima numeričkih podataka iz više inženjerskih disciplina od kojih je za
potrebe rudarstva jedna od bitnijih geotehnika.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Komentari