Odlomak

Retrospektivnom studijom u periodu od 1987. do 2011. obuhvaćeno je 182 pacijenta sa FES-om koji su ispitivani i lečeni u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu. Analizirani su podaci o trudnoći i porođaju,porodičnoj anamnezi,uzrastu prvog napada,neurološkom statusu,EEG nalazu,preporučenoj terapiji i kasnijoj pojavi epilepsije.

Rezultati: Od 182 pacijenta 51,1% je muškog i 49,9% ženskog pola. Uzrast javljanja prvog napada kretao se od 3. do 153. meseca života i bio je u vezi sa kasnijom pojavom epilepsije. Kod 82,3 % pacijenata zabeležen je dobar ishod, kod 17,7% dolazi do kasnije pojave epilepsije. Kod 79% ispitanika neurološki nalaz je bio uredan. Izmenjeni neurološki nalaz zabeležen kod 21 % dovodi se u vezu sa kasnijom pojavom epilepsije. Kod 39,6% porodična anamneza je bila pozitivna. Od svih ispitanih pacijenata njih 23,6% je imalo afebrilne napade.Više od jednog napada imalo je 14,8 % ispitanika i uočena je veza između većeg broja napada i kasnije pojave epilepsije. Trudnoća i porođaj su bili uredni kod 93,2%, bilo je 4,5% preterminske dece, dok se kod 2,3% radilo o patološkoj trudnoći. Bez terapije je bilo 35,9% pacijenata, intermitentnu terapiju je primalo 35,4% ,a kontinuiranu 28,7%. Najveći broj pacijenata(75,8 %) je imao uredan EEG nalaz.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Epidemiologija -
  • Školska godina: -
  • Naučni radovi, Skripte, Medicina
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Medicinski fakultet  

Više u Naučni radovi

Više u Skripte

Komentari