Odlomak

 Uvod

Da bi kozarska proizvodnja bila sto naprednija,potrebno je održavati zemljoradnička gazdinstva koja su skoro isključivi odgajivači koza kod nas u zemlji.
Na to upućuju zahtevi mnogih brdsko-planinskih područja,kao i potreba za pronalaženjem prihvatljivih rešenja za zadržavanje stanovništva u tim regionima i popravljanje njihovih standarda.
Potrebno je izgrađivati nove objekte i potpuno ih snabdevati opremom u slučaju stajsko,stajsko-pašnog i pašnog sistema gajenja.

 

 

 
Kozarska proizvodnja

Mleko

Jedna od glavnih prednosti koza u odnosu na druge domaće životinje je njihova velika sposobnost proizvodnje mleka. Srazmerno svojoj telesnoj težini, koza može proizvesti i do 20 puta veću količinu mleka tokom laktacije, pa je zato najmlečnija životinja. Selekcionirana koza prosečno godišnje daje između 600 i 800 kg, a primenom selekcije pojedina stada mlečnih pasmina mogu dati i do 1.200 kg mleka u laktaciji.

Meso

Meso je važan kozji proizvod. Meso starijih koza se manje koristi  u ishrani, iako se troši i sveže i sušeno (kobasice). Jarad plemenitih pasmina je krupna i ima visoki prirast, pa je proizvodnja jarećeg mesa ekonomski opravdana. Usmeri li se na meso, nastoji se ostvariti tri jarenja u dve godine. Veći broj jaradi se hrani majčinim mlekom sa obilnim dodavanjem sena i krmne hrane. Jarad se tovi do odredjene težine za klanje I to od 16 do 18 kg. Tako se od jedne koze dobija od 48 do 54 kg žive težine jaradi godišnje. Pri tovu do 25 kg od jedne koze se dobiti prirast od 75 kg žive težine jaradi godišnje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari