Odlomak

Kriminalitet kao negativni društveni proizvod ispoljava se u vršenju niza aktivnosti opasnih po društvo kojim se ugrožavaju osnovne društvene vrednoisti i kao takve zakonskim propisima su definisane kao krivična dela za čije izvršioce je propisana odgovarajuća sankcija. Sva dela koja su zakonima propisana kao krivična dela mogu se podvesti pod određenu oblast kriminaliteta bilo da je to politički kriminalitet , opšti kriminalitet, ekološki kriminalitet, privredni kriminalitet ili visokotehnološki kriminalitet.
Razvoj i funkcionisanje ekonomskog sistema sa svim svojim komponentama računajući tu monetarni sistem, fiskalni sistem, sistem tržišne privrede kao i razvoj tehnike i primenu tehničko tehnoloških dostignuća u svim segmentima ekonomskog, političkog I društvenog razvoja i funkcionisanja društva uslovila je pojavu, raznovrsnost i sve veću učestalost privrednog kriminaliteta koji nastaje u procesu proizvodnje, razmene i potrošnje dobara i usluga.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 88 stranica
  • Krivicno procesno pravo Milan Milosevic
  • Školska godina: Milan Milosevic
  • Diplomski radovi, Skripte, Kriminalistika
  • Srbija,  Beograd,  Fakultet za pravne i poslovne studije, Beograd  

Više u Diplomski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese