Odlomak

Lokomotorni sistem čoveka predstavlja zglobno-koštano-mišićni sistem koji mu omogućuje promenu položaja u prostoru, i sve ostale voljne mehaničke pokrete. Sastoji se od pasivnog i aktivnog dela. Pasivni deo ovog sistema čine kosti i zglobovi, dok aktivni deo lokomotornog sistema predstavljaju mišići. Njihovom zajedničkom akcijom dolazi do pokreta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Telesni razvoj i zdravstveno vaspitanje Prof.dr Rosa Sapic
  • Školska godina: Prof.dr Rosa Sapic
  • Seminarski radovi, Skripte, Pedagogija
  • Srbija,  Kikinda,  Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi  

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari