Odlomak

Globalizacija i savremeni razvoj
. Energetika,geopolitika i otvorena pitanja integracija u Evropi
. Geopolitički interesi i ekonomski položaj regiona
. Pokazatelji ekonomske ranjivosti EU i regiona regiona
• Uzroci i obilježja prvog talasa krize iz 2008 godine i dalje
• Karakteristike drugog talasa savremene krize u svijetu
• Kriza i perspektive privrednog rasta u svijetu,EU i regionu JIE
• Nordijska Evropa:stanje ekonomije i perspektive
• Zapadna Evropa:razvoj,problemi i perspektive
• Centralna , Istočna i Jugoistočna Evropa:rast,kriza i posljedice
• CEFTA grupacija:trgovina i industrijska kooperacija
• EU vs.SAD,Japana i BRIKS-a
• Osnovni problemi privrednog razvoja EU
• Nadnacionalne politike EU i nove tendencije
• Kriza evra:uzroci,šanse i opasnosti
• BRIKS i JIE-problemi i nivo privredne saradnje
• Globalni program MMF i ekonomski rast
. Problem globalne finansijske stabilnosti
. Eu i regionalno bankarstvo između globalnih standarda i otpornosti na krizu
• Privredne veze i saradnja Rusije,EU sa JIE
• EU i EAI(evroazijska integracija): usporedba,paralele
• Poruke Davos-a ,G-2o Brizbejn,Trilaterala Bg, 16+1 Bg(sve u 2014.g)…

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 190 stranica
  • Makroekonomija i razvoj jugoistocne Evrope Doc. dr Predrag Mlinarević
  • Školska godina: Doc. dr Predrag Mlinarević
  • Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari