Odlomak

Jedan od osnovnih osnovnih uslova da se
proizvod proizvod održi što duže na tržištu tržištu i bude konkurentan konkurentan jeste nivo
kvaliteta kvaliteta. U tom smislu, svaki proizvod proizvod mora da ima zahtevani zahtevani
kvalitet kvalitet.
• Važne komponente komponente kvaliteta kvaliteta proizvoda proizvoda – mašinskih mašinskih proizvoda proizvoda su
tačnost tačnost dimenzija dimenzija, oblika i položaja položaja i kvalitet kvalitet površina površina. Za njihovo
ispravno ispravno funkcionisanje funkcionisanje, apsolutna apsolutna tačnost tačnost mera, oblika, položaja položaja i
kvaliteta kvaliteta površina površina, ne samo da nije neophodna neophodna, nego je i neostvariva neostvariva.
Granice Granice kvaliteta kvaliteta, u pogledu pogledu tačnosti tačnosti, definisane definisane su funkcionalnim funkcionalnim
i ekonomskim ekonomskim ograničenjima ograničenjima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 66 stranica
  • Mašinski elementi 1 -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Mašinstvo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Mašinski fakultet  

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Komentari