Odlomak

Važan segment u anatomiji svakako zauzima mozak. Mozak (encephalon) se nalazi ispod poklopca (calvaria), u bazi lobanje (basis cranii), koju čine sve tri lobanjske jame (fossa cranii anterior, media et posterior). Grade ga tri dela: prednji mozak, srednji mozak i zadnji mozak. Prednji mozak (prosencephalon) se sastoji iz međumozga (diencephalon) i velikog mozga (telencephalon).

 Veliki mozak (telencephalon) najrazvijeniji je kod čoveka. Sastoji se iz dve hemisfere, desne i leve. Međusobno su spojene pomoću interhemisferičnih komisura, a ventromedijalno su srasle sa dijencefalonom.  Na svakoj hemisferi se mogu opisati tri pola (polus frontalis, occipitalis i temporalis), jedna dobro izražena ivica i tri strane, spoljašnja (facies superolateralis cerebri), unutrašnja (facies medialis) i donja (facies inferior s. basalis).

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Biologija

Više u Seminarski radovi

Komentari