Odlomak

1. UVOD
U Srbiji je zakonom dozvoljen prekid trudnoće na zahtev trudnice do desete nedelje gestacije. Medikamentni način prekida trudnoće javio se kao odgovor na pokušaje da se smanje rizici vezani za hiruršku intervenciju abortusa i to uglavnom oni koji se odnose na akcidente vezane za anesteziju (mortalitet do 1%), infekciju (i mogući sterilitet) i povrede genitalnih i drugih organa u toku intervencije. Značajni su i psihološki aspekti abortusa i odbojnost žena prema hiruškim intervencijama u koje prekid trudnoće svakako spade.
Od septembra 2002. kao medicinska alternativa hiruškog načina prekida trudnoće, na raspolaganju je i medikamentni način, odobren za primenu do sedme nedelje gestacije. Protokol primene medikamentnog načina obuhvata kombinaciju blokatora progesteronskih receptora mifepristona i prostaglandina (gemeprost, misoprostol, sulprostone), koji se primenjuju sukcesivno u razmaku od 48 sati. Blokator progesteronskih receptora u endometrijumu dovodi do odvajanja horiona i trofoblasta zbog niske vrednosti beta humanog horionskog gonadotropina (HCG) uz sekundarnu luteolizu, zatim u miometrijumu povećava kontraktilnost usled oslobađanja prostaglandina i senzibilizacije na njihovo delovanje i finalno omekšava i dilatira grlić materice direktnim delovanjem i posredstvom prostaglandina. Analozi prostaglandina PgE1 svojim delovanjem na grlić dovode do omekšavanja i dilatacije, kao i izazivanja kontrakcije uterusa, što za posledicu ima ekspulziju sadržaja uterusa.
U zavisnosti od primenjenog oblika i doze prostaglandina, postoje različite terapijske sheme, u različitim zemljama primene, pa čak i različitim klinikama u okviru jedne zemlje. Većina protokola obuhvata oralnu primenu 200 ili 600 mg mifepristona i 400, 600 ili 800 μg misoprostola. Aplikacija misoprostola može biti oralna, vaginalna ili se doza može podeliti na oralnu i vaginalnu aplikaciju. Prema nekim studijama uspeh metode koji je označen kao kompletni abortus do 49. dana amenoreje, primenom 600 mg mifepristona i 800 μg misoprostola iznosi oko 90%.

2. MEDIKAMENTNA METODA PREKIDA TRUDNOĆE
Medikamentozni prekid trudnoće moguć je samo do kraja 9. nedelje trudnoće (to odgovara 63. danu računajući od prvog dana poslednje menstruacije). Pacijentkinja obavlja do tri lekarska termina. Posle razgovora radi objašnjavanja i prethodnog pregleda dobija tri tablete, koje prekidaju trudnoću. To može da dovede do krvarenja. Dva dana kasnije treba da popije još jedan lek, koji izaziva krvarenje sa kojim odlazi trudničko tkivo. U većini ordinacija pacijentkinja ostaje 3-4 sata posle uzimanja drugog leka na praćenju, u većini slučajeva za to vreme dolazi do izbacivanja. To može da prouzrokuje grčevite bolove u stomaku, slično bolnoj normalnoj menstruaciji, protiv čega može da dobije tablete protiv bolova. Krvarenje traje sedam do dvanaest dana i po pravilu je jače od menstruacije. Posle otprilike 14 dana vrši se kontrolni pregled, da bi se proverilo, da je prekid trudnoće bio potpun. U malom broju slučajeva trudnoća i dalje postoji uprkos uzimanju lekova. U ovim slučajevima može da bude neophodno drugo uzimanje lekova ili usisavanje. Komplikacije kao vrlo jaka krvarenja, problemi sa cirkulacijom i infekcije su veoma retke.
Medikamentozni prekid trudnoće odnosno korišćenje abortivne pilule uključuje uzimanje Mifegyn tbl, da bi došlo do pobačaja. Mifegyn uzrokuje omekšavanje grlica materice i kontrakcije materice, što rezultira u istiskivanju sadržaja materice. Uopšteno, više od ¾ žena će imati prekid trudnoće u toku prvih 12 sati, iako ponekad uzme i duže vremena.
Ovom metodom, stopa dovrsenošti u indukciji abortusa je više od 85%.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese