Odlomak

1.Navedite reči Benka Kotruljića i Carla Furstenberg-a kao i jedan od zaključaka ekonomskog samita održanog u Tokiu 09. i 10. februara 2008. godine i komentarišite Ih u kontekstu globalne finansijske krize?

Benedettova poruka glasi: „Trgovac ni u kom slučaju ne sme da se osloni na svoje pamćenje,već mora sve beležiti i o svemu voditi računa i kako svako nije obdaren izvanrednim pamćenjem, pribegava se knjigovodstvu, pomoću kojega ne samo da 1.Navedite reči Benka Kotruljića i Carla Furstenberg-a kao i jedan od zaključaka ekonomskog samita održanog u Tokiu 09. i 10. februara 2008. godine i komentarišite Ih u kontekstu globalne finansijske krize?
se očuvaju i održe usećanju obavljeni poslovi, već se blagodareći njemu izbegnu mnogi sporovi, sumnje i sramote“.Poruka čuvenog berlinskog bankara Carla Furstenberg-a glasi: „Akcionari su glupi i drski.Glupi, jer svoj novac slepo poveravaju jednom preduzeću, a da nemaju, pri tome, dovoljnu kontrolu o upotrebi njihovih sredstava. Drski, jer za ovu glupost očekuju još i nagradu u obliku dividende“.Jedan od zaključaka sa ekonomskog samita održanog u Tokiu je glasio: U samom „jezgru osumnjičenih“ za finansijsku krizu na berzama, nalaze se najveće banke Wall Street-a, odnosno„veliki investitori“ sa najuspešnijim profitnim performansama, čija se „razbijačka praksa“realizovala vođenjem „tajnog knjigovodstva“, čime su ohrabrivani, ali i zavođeni svi ostali investitori, ponajpre, međutim, oni sami. Negativni trend na finansijskim tržištima, koji je, u prvom redu, zahvatio tržište SAD-a, vrlo brzo se proširio i na ostale zemlje sveta.Brojni skandali s početka 21. veka u SAD i u Evropskoj uniji, kao i najnovija bankrotstva u SAD, naglasili su da je revizija važan faktor u obezbeđivanju kredibiliteta i pouzdanosti finansijskih izveštaja.

 

 

2.Objasnite pojam audit, lat. audire, a zatim obrazložite tretman bogatstva ili profita do perioda kraja srednjeg veka?

Za reviziju se u engleskom govornom području koristi pojam „audit“, a i ova reč potiče odlatinske reči „audire“ što znači, čuti, tj, slušati. Originalno značenje reči auditor u engleskom jeziku je „onaj ko sluša“ i iz toga je izveden pojam „audit“, koji je, iako nastao u davna vremena, zadržan do današnjih dana.Bogatstvo je primarno bila neka vrsta nagrade za lojalnost državi ili, pak, življenja u skladu sa verskim i moralnim načelima i pravilima. Bogatstvo nije bilo u funkciji veštog preduzetništva na osnovu kriterijuma isplativosti. Tek krajem srednjeg veka zaživela je ideja o maksimalizaciji profita.

 

 

 
3. Revizija je imala od svojih početaka pa do svetskog rata manje više knjigovodstveno-tehnički karakter. Objasnite konstataciju, a zatim obrazložite način regulisanja zvanja privredni savetnik u SAD, Velikoj Britaniji i Irskoj? A zatim navedite dužnosti privrednog savetnika?

Zadatak revizora bio je uglavnom pronalaženje pogrešno knjiženih knjigovodstvenih stavova,kao i utvrđivanje eventualnih računskih grešaka. Upravo zato se od revizora i nisu tražile velike kvalifikacije.Snažna privredna ekspanzija nakon Svetskog rata izazvala je potrebu za proširenjem I upotpunjenjem privredne revizije, koja iz knjigovodstveno-tehničke prerasta u knjigovodstveno-organizacionu i ekonomsko-savetodavnu.U SAD-u naziv za privrednog savetnika je Certified Accountant, a ubraja se među slobodna akademska zvanja, koja iz godine u godinu dobijaju na ugledu i popularnosti. U SAD-udelovanje ovih stručnjaka je od velike važnosti.U Velikoj Britaniji i Irskoj 1929. godine tzv, Companies Acts uveli su kod akcionarskih društava privrednu reviziju, tako da je tačno određeno šta sve treba da se vidi iz bilansa.Specijalno je regulisana revizija kod holding društava. Udruženje revizora utvrđuje potrebne kvalifikacije lica koja se služe nazivom Chartered Accountants.
Dužnosti privrednog savetnika su sledeće, i to: na zahtev vlasti i privatnih interesenata vrši pregled privrednih preduzeća; daje na osnovu pregleda svoje mišljenje; vrši organizaciju I reorganizaciju preduzeća i daje savete po svim privrednim i finansijskim pitanjima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese