Odlomak

Nauka o međunarodnim odnosima predstavlja nauku koja je po svom obimu mnogo šira od međunarodne politike, budući da je međunarodna politika samo jedan njen deo.

“U svom klasičnom i najstarijem poimanju, međunarodni odnosi su kao poseban vid društvenih odnosa gotovo isključivo shvatani kao diplomatsko-strategijski odnosi između suverenih država kao glavnih jedinica međunarodnog sistema.”[1] Međunarodni odnosi su akademska ali i oblast javnog delovanja i  grana političkih nauka koja se bavi spoljnom politikom države unutar međunarodnog sistema.  Akteri međunarodnih odnosa su: države, NVO, korporacije itd.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 108 stranica
  • Međunarodna politika prof. dr Slobodan Nešković
  • Školska godina: prof. dr Slobodan Nešković
  • Skripte, Ekonomija, Političke nauke
  • Srbija,  Novi Sad,  UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA - Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment FIMEK, u Novom Sadu  

Više u Ekonomija

Više u Političke nauke

Više u Skripte

Komentari