Odlomak

Međunarodno humanitarno pravo (MHP) dео je međunarodnog javnog prava koji sadrži pravila i principe kojima se obezbeđuje zaštita ugroženih i posebno osetljivih kategorija lica (ranjenika, bolesnika, brodolomnika, ratnih zarobljenika, civila) koja ne učestvuju, ili više ne učestvuju, u oružanim sukobima i neprijateljstvima, ali i ograničavaju metode i sredstva ratovanja. Dakle, reč je o specifičnoj grani međunarodnog javnog prava koje predstavlja sistem normi kojima se regulišu odnosi između subjekata međunarodnog prava. МHP se primjenjuje u oružanim sukobima, ili neposredno posle njih.
U suštini, pod MHP-om podrazumevaju se pravila kojima se regulišu humanitarna pitanja vezana za sve vrste oružanih sukoba (međunarodni, nemeđunarodni, internacionalizovani).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 6 stranica
  • Pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Novi Pazar,  UNIVERZITET U NOVOM PAZARU - Departman za filološke nauke  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese