Odlomak

1. Šta je metodologija prava?
Je nauka koja proučava metode koji se upotrebljavaju u pravu utvrđujući u ćemu se metodi sastoje i kakva je njigova vrijednost.
2. Šta je dedukcija a šta eksperiment?
Dedukcija je način zaključivanja suprotan od indukcije. Deduktivnom metodom se određene činjenice saznaju zaključivanjem od opće ka posebnoj. Dedukciju karakteriše metod analize i specijalizacije, može biti neposredna (znači da se analizom neposredno iz jednog općeg suda izvodi poseban sud za konkretan slučaj i poseban slučaj kada se poseban ili pojedinačan stav izvodi iz više sudova općih i pojedinačnih.
Eksperiment je naučno saznajni metod u kome se posmatra pojava koja je vještački proizvedena tj izazvana radi što boljeg proučavanja.
3. Kao početni metod u saznavanju prava koristi se?
a) Aksiološki
b) Normativni
c) dogmatski
4. Dogmatičkim metod se utvrđuje?
a) Konkretno značenje pravni normi
b) Mjesto u hijerarhiji
c) Veza pravne norme
5. Šta je to pravno načelo?
Najviše pravne norme jednog poretka, osnovne vrijednosti jednog društva koje moraju biti u skladu sa svim ostalim normama tog poretka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 3 stranica
  • Metodologija sa osnovama namotehnike prava -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari