Odlomak

PREDMET EKONOMIJE

1. Ekonomski problemi. 2. Šta generiše ekonomske probleme? 2.1. Neograničene želje i potrebe ljudi. 2.2. Ograničeni resursi, dobra i usluge. 2.3. Endogeni i egzogeni faktori. 3. Rešavanje ekonomskih problema. 3.1. Značaj ekonomske misli. 3.2. Uloga ekonomske nauke. 4. Šta je “Economics“? 5. Mikroekonimija. 5.1. Predmet mikroekonomije. 5.2. Bazična mikroekonomska pitanja. 5.2.1. Prvo pitanje: Šta proizvoditi? 5.2.2. Drugo pitanje: Kako proizvoditi? 5.2.3. Treće pitanje: Za koga proizvoditi? 6. Makroekonomija.  6.1. Predmet makroekonomije. 6.2. Bazični makroekonomski   problemi.   6.2.1.   Inflatorni   rast   cena.   6.2.2.   Nezaposlenost.   6.2.3.   Niska produktivnost. 6.2.4. Visoke kamatne stope. 6.2.5. Budžetski deficit. 6.2.6. Deficit trgovinskog bilansa.
6.2.7. Energetska oskudica. 6.2.8. Ekološka ugroženost.   7. Globalna ekonomija. 7.1. Pojmovno određenje. 7.2. Osnovne komponente globalne ekonomije. 7.2.1. Internacionalna trgovina. 7.2.2. Internacionalne finansije. 7.3. Svetski ekonomski sistem. 7.3.1. Multilateralni finansijski sistem. 7.3.2.
Multilateralni trgovinski sistem. 7.3.3. Multilateralne ekonomske integracije i organizacije. 8. Druge
ekonomske discipline. 8.1. Teorija opšte ravnoteže. 8.2. Granske ekonomike. 8.3. Makroekonomska politika. 8.4. Teorija privrednog razvoja. 8.5. Institucionalna ekonomija. 8.6. Pozitivna ekonomija. 8.7. Normativna ekonomija. 8.8. Ekonomija blagostanja. 8.9. Nacionalna ekonomija. 8.10. Urbana ekonomija. 7.11. Ekonomija ekologije. 7.12. Ekonomija civilnog sektora.

 

 
1. Ekonomski problemi

Mnogi društveni, politički, socijalni i drugi problemi koji opterećuju savremeni svet po svom karakteru su ekonomski. Sa njima se svakodnevno suočavaju, u većoj ili manjoj meri, pojedinci, porodice (domaćinstva), preduzeća, države i svet u celini.

U pozadini političkih kriza koje dovode i do ratova između naroda i država najčešće se nalazi neki konkretan ekonomski povod (izvorišta nafte, rudna bogatstva, plodna zemljišta, strateška putna raskršća, izlaz na more i dr.).

Čak i kad neki politički problem na prvi pogled izgleda “neekonomski”, u njegovoj biti, po pravilu, sadržana je i odgovarajuća ekonomska komponenta, više ili manje prepoznatljiva.

Svako vreme u razvitku datog društva ima svoje specifične i preovladavajuće ekonomske probleme na mikro, makro, regionalnom i globalnom planu. Oblik njihovog ispoljavanja se menja, ali ekonomski problemi kao takvi uvek ostaju.

Dominantni problem 30 – tih godina prošlog veka bila je masovna nezaposlenost radnika i raspoloživih resursa, poznata kao Velika ekonomska kriza (Great Depression).

Ratna ekonomija iz 40 – tih godina prošlog veka rešila je taj ali je stvorila i nove probleme, posebno kako brzo realocirati oskudne izvore između vojnih i civilnih potreba.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese