Odlomak

Sama istorija hotelijerstva, njen nastanak i razvoj, ne može se odvojeno posmatrati bez ugostiteljstva. Hotelijerstvo samo po sebi, od početka svog postojanja pa sve do danas, povezuje se sa kretanjem ljudi, tačnije putnika i turista, kao i sa zadovoljenjem njihovih potreba na putu kao i u mestu boravka.
Ljudi, radeći zajedno, shvatili su da dobrom organizacijom, ne samo da ostvaruju ciljeve preduzeća, već i da usavršavaju svoje sposobnosti i ciljeve u karijeri.

 

Rating: 3.5/5. From 2 votes.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari