Odlomak

1. UVOD
Ekološko vaspitanje i obrazovanje predstavlja deo razvoja svake ličnosti. Ekološka svest počinje da se razvija u detinjstvu i zadatak odraslih bi trebalo da bude to da decu što više uče o svetu koji ih okružuje.
Deca u sebi imaju urođenu potrebu za istraživanjem spoljašnjeg sveta, i treba im pomoći u tome. U današnje vreme, deca se mogu edukovati o prirodi putem raznih časopisa, enciklopedija, interneta i sl. U vrtiće se uvode razne ekološke radionice gde vaspitači razvijaju dečju svest o prirodi, pošto im njihov uzrast ne dozvoljava da stvore široku sliku o značaju ekologije. Takođe, vaspitači organizuju takozvane „zelene akcije“ i vode decu u neki obližnji park i zajedno sa njima čiste zelenilo od smeća.
U predškolskoj ustanovi potrebno je decu osposobiti da:
• Usvoje elementarna znanja o međusobnoj povezanosti organizama i uticaja čoveka na životnu sredinu;
• Steknu pravilne ekološke navike i prihvate osnovne norme ekološkog ponašanja;
• Izgrade stav o značaju brige i poštovanja za prirodu;
Ekološko vaspitanje i obrazovanje ima svoje zadatke i principe. Zadaci ekološkog obrazovanja su:
• Usvajanje sistema ekoloških saznanja
• Formiranje ekoloških navika
• Ovladavanje ekološkom kulturom
• Izradnja vredonosnog ekološkog sistema itd.
Neki od principa ekološkog obrazovanja su:
• princip urgentnosti uvođenja ekološkog vaspitanja.
• princip svestranog razvoja ekološke svesti
• princip ekološke interpretacije naučnih sadržaja koji se mogu dovesti
• u vezu sa ekologijom
2. OSNOVNE NORME PONAŠANJA U OČUVANJU ŽIVOTNE SREDINE
Postoji mnogo normi ponašanja kojih se treba pridržavati u očuvanju životne sredine. Veoma je bitno da se sva ta pravila poštuju, jer ako se ne poštuju naša životna sredina će biti zagađena.
Ekolozi, ljudi koji se bave očuvanjem prirode, dali su nekih deset pravila:
1. Ne očekuj od prirode više nego što si joj dao;
2. Zaštiti planetu ovu, drugu nemamo niti ćemo dobiti novu;
3. Brini o vazduhu pre nego što ga ugledaš;
4. Koristi izvor tako da vodu možemo piti i na rečnom ušću;
5. Znaj da zemlja daruje – samo kada um caruje;
6. Seti se da je život drveta zalog za drvo života;
7. Ne dozvoli da ptice selice odustanu da se vrate sa juga;
8. Uračunaj cenu očuvanja prirode u cenu svakog proizvoda;
9. Ne traži rupu u prirodnim zakonima;
10. Misli više o otpadu, da ne završimo u njemu.
Veoma je bitno objasniti deci na njima razumljiv način svaku od ovih zapovesti. Na primer:
1. Ukoliko prirodi ne pružamo dovoljno pažnje, ukoliko se prema njoj odnosimo ružno, ona nama neće moći da da sve svoje lepote, već će nam dati veoma malo ako i mi njoj dajemo samo malo.
2. Ukoliko ne brinemo o našoj planeti, ona će polako da gubi svoju lepotu i svoj smisao, priroda će se polako gubiti i kada izgubi svu prirodu nestaće, a mi nećemo dobiti novu planetu.
3. Pošto bez vazduha ne bi bilo ni života, veoma je važno da brinemo o vazduhu, da ga ne zagađujemo nekim otrovnim materijama, već treba da ga obogaćujemo tako što ćemo da sadimo dosta drveća i zelenila, jer čovek udiše taj zagađeni vazduh od koga može da se razboli.
4. Pored vazduha, veoma je bitno da brinemo i o vodi, da je ne zagađujemo jer je voda veoma bitna za život ne samo čoveka već i prirode.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 5 stranica
  • Ekologija Natasa Camprag Sabo
  • Školska godina: Natasa Camprag Sabo
  • Skripte, Ekologija
  • Srbija,  Subotica,  Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici  
  • ,

Više u Skripte

Komentari