Odlomak

JEDNOSTRANOOBAVEZNI I DVOSTRANOOBAVEZNI UGOVORI
Jednostranoobavezni su oni kod kojih nastaje obaveza samo za jednu stranu, samo ona postaje duznik, a druga ugovorna strana ima samo prava,tj.postaje poverilac. Npr.ugovor o poklonu…
Dvostranoobavezni ugovori su oni kod kojih postoje prava i obaveze za obe ugovorne strane, imaju istovremeno ulogu poverioca i ulogu duznika. Npr.ugovor o kupoprodaji…
Jednostrano i dvostranoobavezne ugovore treba razlikovati od jednostranih i dvostranih pravnih poslova. Ugovor je uvek dvostrani pravni posao, jer on nastaje izjavom volja dve ugovorne strane. Kod jednostranog, on nastaje izjavom volje samo jedne strane (testament).
Podela na jednostrane i dvosrane pravne poslove je izvrsena prema tome koliko strana izjavljuje volju, a podela na jednostranoobavezne i dvostranoobavezne ugovore je izvrsena prema tome koliko strana ima obaveze iz ugovora.
kod dvostranoobaveznih ugovora vaze sledeca pravila, koja se ne mogu primeniti kod jednostranoobaveznih:

  •  Ako jedna strana nije ispunila svoju ugovornu obavezu, druga strana moze da istakne prigovor neispunjenja i da odbije da izvrsi svoju obavezu prema prvoj str.;
  •  Ako jedna ugovorna strana ne izvrsi ugovor, druga strana ima pravo na raskid ugovora;
  •  Pravo na ponistaj ugovora zbog prekomernog ostecenja i zbog zelenasenja;
  •  Kada obaveza jedne ugovorne strane postane nemoguca tada se kod dvostranoobaveznih ugovora postavlja pitanje ko je kriv za nemogucnost ispunjenja, dok se kod jednostranoobaveznih obligacija gasi.
  •  Kod jednostranoobaveznih ugovora, nejasne odredbe se tumace u korist duznika, a kod dvostranoobaveznih, tumace se tako da se ostvaruje pravican odnosuzajamnih davanja.
  •  Ustupanje ugovora nekom trecem licu je moguce samo kod dvostranoobaveznih ugovora, ako na to pristane druga strana.

 

 

 

 

TERETNI I DOBROCINI UGVORI
Teretni ugovori su oni kod kojih jedna ugovorna strana daje naknadu, za ono sto dobija, drugoj ugovornoj strani. Ugovor o delu, Ugovor o zakupu, Ugovor o ortakluku itd.
Dobrocini ugovori su oni kod kojih jedna ugovorna strana ne daje nikakvu naknadu drugoj ugovornoj strani za ono sto od nje dobija. Ugovor o zajmu, Ugovor o posluzi, ugovor o ostavi (ako je bez naknade) itd.
reba razlikovati podelu ugovora na teretne i dobrocine od podele na jednostrano i dvostrano obavezne.
Kod jednostrano i dvostranoobaveznih podela je izvrsena prema tome kako su podeljena prava i obaveze izmedju ugovornih strana.
Kod teretnih i dobrocinih podela je izvrsena prema vrsti cinidbe (da li je sa li bez naknade), tj.da li druga strana mora ili ne mora dati prvoj neku naknadu za dobijenu stvar.
Dvostranoobavezni ugovori su svi teretni, ali jednostranoobavezni nisu svi dobrocini ugovori, vec mogu biti i teretni: ugovor o zajmu sa kamatom, ugovor o ostavi ili o punomocstvu sa naknadom

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 30 stranica
  • Školska godina:
  • Skripte, Pravo
  • ,  Beograd,  UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA - Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Beograd  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese