Odlomak

Miopatija se odnosi na bilo koji poremećaj (stečeni ili kongenitalni) koji se može pripisati patološkoj, biohemijskoj ili električnoj promeni koja se javlja u mišićnim vlaknima ili u intersticijalnom tkivu voljne muskulature, i u kojoj nema dokaz da je takva promjena nastala zbog disfunkcije nervnog sistema. Termin miopatija obično podrazumijeva lagano progresivan ili neprogresivan poremećaj mišićne funkcije.
Distrofija se odnosi na urođeni ili nasljedni poremećaj mišića, koji karakteriše progresivna degeneracija skeletnih mišića sa slabošću i atrofijom što je posljedica stepena degeneracije koji prevazilazi regeneraciju. Eventualno distrofični proces dovodi do zamjene mišićnih vlakna vezivnim tkivom. Distrofije se genetski prenose i nema adekvatnog lijeka.
Podjela mišićnih oboljenja
1. Mišićne distrofije: Duchenn-ova distrofija, Becker-ova distrofija, facioskapulohumeralna distrofija, miotonička distrofija, okulofaringealna distrofija…
2. Kongenitalne miopatije: nemalinska miopatija, mitohondrijske miopatije, porodična mioskleroza, centronukleusne miopatije…
3. Miotonički poremećaji: myotonia congenita, paramyotonia congenita…
4. Miopatije udružene sa endokrinim i metaboličkim oboljenjima: hipotireoza, Addison-ova bolest, Cushing-ova bolest, thyreotoxicosis, akromegalija, hipopituitarizam sa miopatijom, poremećaji metabolizma ugljenih hidrata, masti ili purinskog nukleotidnog ciklusa, miopatije posljedica alkoholizma, nutritivnih deficita, nedoistatak vitamina D i E…

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Prezentacija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese