Odlomak

Definicija obveznice

Obveznica je dužnička  hartija od vrednosti koja emitenta (issuer, debtor, borrower) obavezuje da investitoru (lender, investor) isplati pozajmljeni iznos zajedno sa pripadajućom kamatom, u tačno utvrđenom vremenskom periodu.

Tipična obveznica podrazumeva da je specificiran datum dospeća glavnice (principal) i kamate, koja se po pravilu isplaćuje šestomesečno (semiannualy).

 
FORMALNA SVOJSTVA OBVEZNICE

  1. Tip emitenta
  2. Rok dospeća
  3. Glavnica
  4. Kuponska stopa

Na CENU koju će investitor platiti za datu obveznicu utiče:

Cena obveznice trezora (risk-free)
minus
premija na rizik za prihvatanje kreditnog rizika
minus
vrednost opcije koju vlasnik garantuje emitentu
plus
vrednost opcije koju emitent garantuje vlasniku
minus
premija za prihvatanje rizika deviznog kursa kod
obveznica denominiranih u stranoj valuti
plus
vrednost poreske olakšice
minus
premija za prihvatanje rizika likvidnosti/utrživosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese