Odlomak

Da bi preduzeće kao entitet moglo da posluje, neophodno je da poseduje određena sredstva. Osnivači – vlasnici preduzeća, shodno zakonskim propisima, obezbećuju početna osnivačka sredstva. Naime, oni obezbeđuju: neophodnu radnu snagu, sredstva za rad i predmete rada, a radi ostvarivanja cilja preduzeća. Pritom, sredstva za rad i predmeti rada bivaju stalno angažovani u proizvodnji i na taj način se obezbećuju materijalni uslovi za reprodukciju. Pod reprodukcijom, u ovom kontekstu, podrazumevamo neprekidno obnavljanje procesa proizvodnje kao preduslova opstanka i razvoja svakog društva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari