Odlomak

. OPREMA ZA ZAŠTITU OD OPASNIH MATERIJA
Podela opreme za rad sa opasnim materijama:

Lična zaštitna oprema
 Zaštitna jakna
 Zaštitne pantalone
 Zaštitne čizme
 opasač
 šlem
 rukavice

Zajednička zaštitna oprema
• Specijalna vozila za rad sa opasnim materijama

• Mala vozila
• Velika (kontejnerska) vozila

Odela za rad sa opasnim materijama
• Odela za delimičnu zaštitu
• Odela za potpunu zaštitu

Aparati za zaštitu organa za disanje
• Aparati za delimičnu zaštitu
• Aparati za potpunu zaštitu

Oprema za sakupljanje opasne materije
– Oprema koja radi na principu vakuma
-Apsorberi
-Oprema u kojoj se sakuplja opasna materija

Oprema za zaptivanje
Oprema za zaptivanje sa spoljašne strane suda:
– Vazdušni klinovi
-Vazdušni jastuci
-Vazdušna zaptivna creva

Oprema za zaptivanje sa unutrašnje strene suda
-Vazdušni čepovi za zaptivanje cevovoda
-Vazdušni čepovi za zaptivanje šahtova

Oprema za detekciju i dozimetriju
-Uređaji za vizuelnu detekciju
-Uređaji za detekciju
-Uređaji za dozimetriju.

Oprema za dekontaminaciju
-Uređaji za grejanje vode sa pratećom opremom
-Šator za dekontaminaciju
-Posude za sakupljanje sprane opasne materije
-Sredstva za dekontaminaciju

Ručni alat i pribor
-Ašovi
-Lopate
-Čekići
-Makaze za sečenje armature
-Ručni razvalni alat
-Ključevi, klešta, odvijači
-Sekire

KONTROLA I ODRŽAVANJE OPREME
Kontrola opreme se vrši kroz:
 Vizuelnu kontrolu
 Funkcionalnu kontrolu
 Praktičan rad.
Održavanje se odnosi na redovno pranje, čišćenje, podmazivanje pojedinih delova opreme, zamena ili dolivanje ulja i goriva kod opreme koju pogoni motor sa unutrašnjim sagorevanjem, dopuna boca sa komprimiranim vazduhom i sitnije popravke koje ne iziskuju posebno stručna lica.

28. Vatrogasni spasilački opasač (karakteristike i ispitivanje)
Radni opasač i uže za samospasavanje pripadniku VSJ služe za rad na visini, tj. za samospasavanje i spasavanje drugih osoba. Radni opasač je od sintetičkih vlakana. Na njega se postavlja vatrogasna sekirica s torbicom ili alka za kačenje specijalnog sredstva za razvaljivanje, kožna torbica za smeštaj ili alka za kačenje prenosne baterijske lampe, torbica sa metalnim klinom i karabin sigurnosna alka. Penjačko uže se radi od sintetičkog vlakna u dužinama od 15, 20 i 25 m i prečnika 12 do 16 mm, na čijem se jednom kraju nalazi gvozdeni prsten spoljneg prečnika 80 mm, a na drugom kraju karabin dužine 120 mm. Radni opasači i uže za samospasavanje se detaljno ispituju jednom godišnje kada su van redovne upotrebe, a ako su u stalnoj upotrebi svaka tri meseca.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Zaštita na radu

Komentari

Click to access the login or register cheese