Odlomak

 

Organizacija poduzeća, koja nastaje kao rezultat procesa organiziranja, nije unaprijed zadana. Ona proizlazi iz ciljeva i zadataka koji se žele ostvariti, raspoloživih unutarnjih činitelja te vanjskih uvjeta u kojima će poduzeće djelovati.

Cilj je organiziranja poduzeća postizanje organizacijske efektivnosti. Organizacijska efektivnost predstavlja mjeru usklađenosti svih ključnih aktivnosti u poduzeću usmjerenih na postizanje misije i zadanih ciljeva poduzeća. Ona u sebi uključuje uspješnost i djelotvornost. Bitno obilježje efektivne organizacije je i prilagodljivost, odnosno sposobnost da svoju organizaciju prilagodi promijenjenim okolnostima poslovanja. Djelovanje činitelja organizacije, kako onih iz okoline tako i onih unutarnjih, kontinuirano generira pritiske na organizaciju te predstavlja stalne izvore organizacijskih promjena. Važno je prepoznati koji su to izvori koji generiraju zahtjeve za promjenom organizacija poduzeća te opisati njihovo djelovanje.

Na oblikovanje organizacije, odnosno organizacijske strukture poduzeća djeluju brojni činitelji. Utjecaj djelovanja pojedinih činitelja na izbor odgovarajućeg oblika organizacijske strukture različitog je intenziteta. U određenom vremenskom razdoblju, koje je važno za projektiranje organizacije, neki imaju sekundarno djelovanje, dok su drugi dominantni te su zato presudni za oblikovanje organizacije. Uobičajena je podjela na unutarnje i vanjske činitelje, no možda je ispranije, odnosno preciznije podijeliti ih na pretežito vanjske i pretežito unutarnje činitelje. To zbog toga što ni jedan činitelj nije isključivo unutarnji ili isključivo vanjski činitelj organizacijskih promjena i na organizaciju ne djeluju pojedinačno, već više njih zajedno.

 

 

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 119 stranica
  • OSNOVI ORGANIZACIJE Prof.dr. sc. Marijan Cingula Mr.sc. Marina Klačmer Bilješke obradio: Igor Pihir
  • Školska godina: Prof.dr. sc. Marijan Cingula Mr.sc. Marina Klačmer Bilješke obradio: Igor Pihir
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Hrvatska,  Varaždin,  UNIVERZITET U ZAGREBU Fakultet organizacije i informatike sa sedištem u Varaždinu  

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari