Odlomak

• Pravo EU kao evropsko pravo u uzem smislu

– Evropsko pravo predstavlja zbirni pojam za pravno veoma razlicite pojave (supranacionalno pravo EU, razlicite oblike medjunarodno ugovornog prava, meko pravo… )
– Posle stupanja Lisabonskog ugovora 1/12/2009 izrazi – pravo EU I evropsko pravo u uzem smislu imaju istu sadrzinu
– Autonomni pravni poredak Evropske Unije cine osnivacki ugovori koji su ratifikovani I norme sekudarnog prava donijete na osnovu tih ugovora koje ne podlijezu ratifikaciji.
– Pravom Unije stvaraju se norme neposredno obavezne ne samo za drzave clanice, vec I za individualna lica, pravna I fizicka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 4 stranica
  • Osnovi EU -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Crna Gora,  Podgorica,  MEDITERAN UNIVERZITET - Pravni fakultet u Podgorici  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari