Odlomak

Prednapregnute šuplje ploče

Prednapregnute šuplje ploče su montažni međuspratni konstruktivni elementi sa kontinuiranim unutrašnjim šupljinama koje umanjuju težinu elemenata i stvaraju efikasan nosivi presjek.
U industriji prednapregnutih konstrukcija, prednapregnute šuplje ploče predstavljaju najnapredniji proizvod. Riječ je o konstruktivnom elementu čija je proizvodnja visokoindustrijalizirana i potpuno automatizirane svjetske tehnologije. Ovakav vid montažnog konstruktivnog elementa omogućava ekonomičnu, brzu i sigurnu gradnju stropnih konstrukcija svih vrsta objekata.
Svoju primjenu, u zadnjih 20 godina, nalaze kod svih vrsta objekata: individualnih i kolektivnih stambenih objekata, škola, bolnica, tvornica, poslovnih objekata, sakralnih objekata, prodajnih objekata, skladišta… U Švedskoj i u zemljama Beneluksa ove ploče čine više od 50% stropnih konstrukcija.
Proizvodni asortiman obuhvata ploče debljine 200, 250, 300, 350 i 400 mm, za proračunske raspone od 4 do 16m, te za korisna opterećenja od 2 do 20 KN/m2, te u dva nivoa požarne otpornosti REI 90 i REI 120 minuta što ukupno iznosi oko 70 različitih podtipova ploča. Ovakva raznolikost zadovoljava sve potrebe naručitelja.

 

 

PREDNOSTI
MALA TEŽINA:
Težina PSP-a je za 37-54% manja od težine uobičajenih prednapregnutih ploča. Na ovaj način se smanjuju troškovi gradnje, a stubovi i grede tako nose manja opterećenja. Na taj se način smanjuju dimenzije kako nosive konstrukcije, tako i temelja.
VELIKI RASPONI:
Prednapregnute šuplje ploče mogu bez oslonca premostiti raspone do 16m, a čime se smanjuje broj oslonaca. Ove ploče prenose opterećenje u jednom pravcu.
PRILAGODLJIVE SVAKOM SISTEMU GRADNJE:
Ove se ploče primjenjuju ne samo u armiran-betonskim nosivim konstrukcijama, nego i u zidanim i čeličnim građevinama, bez obzira da li je riječ o montažnom ili klasičnom sistemu gradnje.
UŠTEDE U MATERIJALU:
Upotrebom prednapregnutih šupljih ploča ostvaruje se do 50% uštede betona i 50% uštede armature u odnosu na klasične ploče. To znači da se pri gradnji 1000m2 uštedi 35 t betona i 7,5 t armature.
JEDNOSTAVNIJA PROIZVODNJA:
Upotrebom jednakih količina materijala, radne snage i energije, proizvede se 1m2 klasičnih ploča i 2,5m2 PSP-a. Proizvodnja PSP-a je potpuno automatizovana.
BRZA PROIZVODNJA:
Za 24 sata se proizvede oko 500m2 ovih ploča.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese