Odlomak

U seminarskom radu namera mi je da skiciram Platonova shvatanja državnog poretka i dela koji se vezuje za ono što nazivamo Platonov komunizam – a tiče se opšte zajednice i poretka u njoj, ravnopravnosti polova i teorije eugenike – prikaz će biti zasnovan pre svega na V knjizi Države.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Filozofija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari