Odlomak

POJAM I SUŠTINA JAVNIH PRIHODA

 •     Javni prihodi služe za finansiranje državne organizacije i njeno funkcionisanje, što je uvek pa i danas zahtevalo velika sredstva koja se ubiru kao državni prihodi a troše u vidu državnih rashoda.
 •     Javni prihodi su imali i imaju različite izvore koji se razlikuju po obimu i strukturi. Njihova visina i struktura zavise od niza faktora od kojih su najvažniji ekonomska moć države, njene funkcije, kao i od ekonomskih odnosa koji vladaju u određenoj zemlji.
 •     Najčešće prihvaćena podela u finansijskoj teoriji javnih prihoda je sledeća:
 •     redovni i vanredni,
 •     javno – pravni i privatno-pravni,
 •     originarni i derivativni,
 •     prihodi od stanovništva i prihodi od pravnih lica,
 •     povratni i nepovratni prihodi,
 •     namenski i nenamenski prihodi
 •     Redovni i vanredni prihodi
 •     Ova klasifikacija podrazumeva one javne prihode koji se ubiru kontinuirano, svake godine i iz izvora koji se neprestano, redovno u ekonomskom smislu obnavljaju.
 •     Služe za podmirenje redovnih a ne vanrednih državnih rashoda.
 •     Iz redovnih prihoda formiraju se i određeni rezervni fondovi iz kojih se često podmiruju određene državne potrebe, i oni čine najveći deo državnih prihoda.
 •     Pod vanrednim javnim prihodima podrazumevamo one koji se ne naplaćuju redovno, već povremeno, koji se ne ponavljaju iz godine u godinu, i koji služe za podmirivanje vanrednih državnih potreba.
 •     To znači, da ako se pojedine javne potrebe javljaju s vremena na  vreme i nije ih moguće predvideti (elementarne nepogode, epidemije, rat),
 •     Javnopravni i privatnopravni prihodi
 •     Javnopravni prihodi su oni koje država naplaćuje na osnovu svog finansijskog suvereniteta iz dohotka građana, a putem poreza i taksi.
 •     Nasuprot ovim, privatnopravni prihodi koje država ostvaruje iz svojih preduzeća ili iz svoje imovine.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

 • 31 stranica
 • Školska godina:
 • Skripte, Pravo
 • ,  Beograd,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za državnu upravu i administraciju  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese