Odlomak

Pojam “potrošač” uslovljava veliki broj definicija. Jedna od najobuhvatnijih,, koja se najčešće koristi u marketingu, definiše potrošača kao subjekt-osobu, domaćinstvo ili pravno lice, koji kupuje neki proizvod ili uslugu jer ga smatra prikladnim za podmirenje sopstvenih potreba. Prema tome, potrošač se može razgraničiti na dve osnovne jedinice:individualne (stanovništvo) i privredne subjekte (preduzeća, institucije itd.)

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari