Odlomak

Poresko pravo se može posmatrati dvojako: kao grana zakonodavstva i kao naučna disciplina.
Poresko pravo kao grana zakonodavstva jeste pozitivno pravo koje predstavlja skup pravnih propisa kojima se uređuju sistem javnih prihoda i njihovih elemenata (poreski sistem), kao i postupak njihovog utvrđivanja, naplate i kontrole (poreski postupak).
Poresko pravo kao naučna disciplina predstavlja sistem poreskopravnih pojmova i instituta. Ova naučna disciplina proistekla je iz nauke o finansijama i upravnog prava i bavi se proučavanjem pozitivnog poreskog zakonodavstva. Posle Prvog svetskog rata u Nemačkoj i Italiji pojavili su se prvi udžbenici iz oblasti poreskog prava, kada je i počelo osamostaljivanje ove naučne discipline.
Poresko pravo kao naučna disciplina, odnosno grana pravne nauke, bavi se proučavanjem pojmova i instituta koji čine predmet njegove regulative. Zadatak nauke o poreskom pravu jeste da proučava pozitivno poresko zakonodavstvo, s ciljem da omogući njegovo bolje razumevanje i efikasniju primenu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 114 stranica
  • Poresko pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Novi Sad,  Pravni fakultet, Novi Sad  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari