Odlomak

Poslovna komunikacija je samo jedan od vidova komunikacije. Danas u svijetu postoji mnogo vidova komunikacije, i različitih načina za komuniciranje. Kada je riječ o gastronomiji i komunikaciji unutar nje, najvažnija je komunikacija u pisanoj formi. Zbog obima informacija koje cirkulišu na dnevnom nivou, i gotovo nepostojećeg prostora za greške, najrentabilnije komuniciranje u pisanoj formi.
Kako bi se razrađeni sistem u gastronomiji održao, u svakom objektu neophodno je da postoji adekvatna komunikacija među odjeljenjima. Najveći priliv novčanih sredstava ugostiteljskih ustanova dolazi upravo iz kuhinje. S toga, neophodno je da se minimalizuju šanse za greškama, a to se radi poboljšavanjem cirkulacije informacija. Informacija u ugostiteljstvu je jako važna.
Komunokologija kao interdisciplinarna nauka, svoje korene i uporište ima u naukama i veštinama kao što su: besedništvo, retorika, gramatika, filozofija, psihologija, lingvistika itd. Način komuniciranja predstavlja veštinu koja se može naučiti i uvežbati, usavršiti. Svoju primenu iz ovih korena pronašla je i u gastronomiji. Budući da teži ostvarivanju humanog, kvalitetnog, estetskog elementa, umjetničko govorništvo je iako u manjoj mjeri zastupljeno i u gastrnomiji. Veština komuniciranja predstavlja aktivnost duha koja se vremenom i iskustvom menja, transformiše, preoblikuje. Ona nas istovremeno upućuje na veštinu življenja, lepotu odnosa sa ljudima, podizanje kulture opštenja na jedan viši, profesionalniji nivo.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari