Odlomak

Poslovni plan poduzeća

SAŽETAK

Ovim radom želi se naglasiti važnost postavljanja ciljeva – planiranja, bilo da se planira položaj na tržištu, profitabilnost, uspješnost menadžmenta, financijski uspjeh ili društvena odgovornost, važno je da plan bude mjerljiv, specifičan, usklađen, ostvariv i vremenski određen. Planiranje treba biti definirano unaprijed: što raditi, gdje raditi, kako raditi i tko će raditi. Planiranje uključuje izbor misije i ciljeva, te akcija za njihovo ostvarenje, odnosno uključuje određivanje strategija, ne samo za poslovni sustav, kao cjelinu nego i za svaki njegov podsustav: pogon, odsjek, odjeljenje, poslovnu funkciju i sl. Pored oblikovanja cjelovitog usmjerenja poduzeća uz pomoć planiranja se predviđaju i putevi za realizaciju postavljenih ciljeva. Planiranje je važno, jer pomaže da se izjednače efekti neizvjesnosti i promjene, što ne znači da proces planiranja pomiče ili čak  smanjuje prisustvo rizika, ali planiranje, sasvim sigurno, omogućava poduzeću i menadžerima da budu svjesni rizika. U tome smislu, svrha planiranja je u isključivanju, odnosno u smanjenju vjerovatnoće nastupanja neočekivanih događaja, kako bi se rizik odabranih mjera sveo na minimum.
Ključne riječi: planiranje, odlučivanje, postavljanje i realizacija, ciljeva, konrtola, učinkovitost.

1.    UVOD

Svrha ovog rada je istaknuti značaj poslovnog plana poduzeća. Predstavljene su definicije samog poslovnog plana poduzeća te pojmova vezanih uz tematiku, poput planiranja i planova.
1.1.      Problem, predmet i objekt istraživanja
Problem istraživanja je teorijski izložiti definiciju poslovnog plana poduzeća koju je potrebno potkrijepiti primjerom. Navedeni problem istraživanja zahtijeva analizu i istraživanje pojma poslovnog plana poduzeća, potkrijepljenog definicijama i primjerima, čime se odredio i predmet istraživanja. Objektom istraživanja u ovom se slučaju određuje poslovni plan poduzeća
1.2.    Svrha i cilj istraživanja
Iz postavljenog predmeta i detektiranog problema istraživanja proizlazi slijedeća radna hipoteza: na temelju analiziranih bitnih teorijskih značajki i podataka prikupljenih istraživanjem, moguće je teorijski ukazati na značaj donošenja poslovnog plana poduzeća,  kao bitnog čimbenika koji utječe i na upješnost i konkurentnost poduzeća.
Cilj rada jest dati znanstveno utemeljene odgovore na pitanja vezana za problem i predmet istraživanja, poput:

 •     Što je planiranje,
 •     Koji su koraci poslovnog planiranja,
 •     Koja je organizacija procesa planiranja, koja je suština procesa planiranja,
 •     Koji su tipovi planiranja,
 •     Koje su etape u procesu planiranja,
 •     Što je poslovni plan poduzeća,
 •     Koji je sadržaj poslovnog plana poduzeća,
 •     Kako se izrađuje poslovni plan poduzeća.

Postavljene hipoteze:

 •     Planirajući donosimo odluke.
 •     Planiranje je misaona priprema budućih aktivnosti.
 •     Ishodište za izradu poslovnog plana je plan ukupnog prihoda.
 •     Planiranje je važan proces donošenja ključnih odluka o tome tko, što, kako, kada i  gdje će nešto učiniti.
 •     Iz iščitavanja poslovnog plana, mora biti jasna realnost provedivosti poslovne ideje i pozitivni učinci koji će biti njezinom realizacijom ostvareni.
 •     Planiranje i kontroliranje nerazdružive su upravljačke funkcije.
 •     Primarna odgovornost izvršenja kontrole leži na menadžerima, a svi su u poduzeću odgovorni za ostvarivanje planova.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese