Odlomak

Plivanje je motorička aktivnost koja se odvija u vodenoj sredini i kao takva uslovljava povećanje morfoloških, funkcionalnih, motoričkih, psiholoških, intelektualnih i sovioloških karakteristika i sposobnosti ličnosti u najvišem smislu.

Plivanje je kroz civilizacijski razvoj za čoveka imalo višestruku namenu, od higijene , paganske,  religijske , obrazovne i zabavljačke.  Danas je plivanje široko prihvaćeno kao rekreativni sport a i kao takmičarski.

Razvoj takmičarskog plivanja je tekao kroz više perioda, a svaki taj period je imao nove uslove, koji su podrazumevali stalno usavršavanje ovog sporta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 28 stranica
  • Osnove sportske antropologije Milan Jerkovic
  • Školska godina: Milan Jerkovic
  • Seminarski radovi, Skripte, Sport
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari