Odlomak

Zglob kolena je jedan od najvećih i najsloženijih zglobova na čovekovom telu. Ovaj zglob predstavlja spoj između distalnog kraja femura i proksimalnog kraja tibije. Zbog svoje kompleksne i suptilne građe, nezaštićen i nesputavan masivnom muskulaturom u velikoj meri je neotporan prema štetnim egzogenim faktorima, te često dolazi do povreda u ovom zglobu.
Od svih povreda koje se dešavaju u fudbalu, najučestalije su povrede zgloba kolena. Od ukupnog broja povreda, povrede kolena javljaju se u 60% slučajeva. Različiti su uzroci nastanka povreda kolena kod fudbalera. Da bi se smanjio broj povreda potrebno je poznavanje faktora rizika od povređivanja. Oni mogu biti endogeni i egzogeni. Mogućnost prevencija povreda je od 15 do 50%.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari