Odlomak

Pravilnik o sadžini i načinu vršenja tehničke kontrole glavnih projekata

Član 1
Ovim pravilnikom utvrđuje se sadržina i način vršenja tehničke kontrole glavnih projekata za građenje objekata, glavnih projekata za nadziđivanje stambenih i stambeno-poslovnih zgrada, glavnih projekata za izvođenje radova na pretvaranju zajedničkih delova zgrade u stambeni, odnosno poslovni prostor, kao i glavnih projekata izgrađenih po propisima drugih zemalja.

 

Član 2
Tehnička kontrola, u smislu ovog pravilnika, obuhvata proveru usklađenosti glavnog projekta za građenje, nadziđivanje zgrada, odnosno pretvaranje zajedničkih delova zgrade u stambeni ili poslovni prostor, sa zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima i standardima koji se primenjuju za građenje, odnosno rekonstrukciju objekata odgovarajuće vrste i namene, kao i međusobnu usklađenost projekata koji su njegov sastavni deo.
Tehničkom kontrolom proverava se i da li glavni projekat sadrži sve propisane dozvole i saglasnosti koje izdaju nadležni organi i organizacije, kao i propisane sastavne delove.

 

Član 3
U slučaju poveravanja tehničke kontrole pojedinih delova glavnog projekta većem broju preduzeća, investitor obezbeđuje da jedno preduzeće bude nosilac tehničke kontrole koje organizuje obavljanje tehničke kontrole svih delova glavnog projekta.

 

Član 4
Kad investitor obezbeđuje tehničku kontrolu glavnog projekta od samog početka njegove izrade, tehnička kontrola se vrši kontinualno istovremeno sa izradom glavnog projekta.
Lice koje odredi preduzeće kojem je povereno vršenje tehničke kontrole (odgovorni vršilac tehničke kontrole), obezbeđuje uslove za vršenje tehničke kontrole svih delova glavnog projekta u smislu člana 3 ovog pravilnika i stava 1 ovog člana.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese