Odlomak

Rak grlića maternice je drugi po učestalosti karcinom kod žena, kako kod nas tako i u razvijenim zemljama Zapada. Danas se zna da se gotovo svi slučajevi invazivnog karcinoma vrata maternice razvijaju iz preinvazivnih lezija u periodu od 10 do 20 godina, a posljedično perzistentnoj infekciji s jednim ili više od petnaestak onkogenih tipova humanog papiloma virusa (HPV). Mnogobrojni faktori rizika igraju važnu ulogu u nastanku displazija „karcinom in situ“ i invazivnog karcinoma grlića maternice, a to su: infekcija humanim papiloma virusima, seksualno ponašanje, socio-ekonomski status, pušenje, oralna kontracepcija, infekcija virusima humane-imunodeficijencije, gojaznost, hemijski faktori, hereditet i uloga muškog partnera. Prema Bethesda System podeli, sve prekancerozne lezije grlića nazvane su skvamozna intraepitelna lezija (SIL) i podeljene su na niskostepene SIL (low-grade SIL) i visokostepene SIL (high-grade SIL). Prednost SIL terminologije je tačnije odražavanje bioloških procesa koji su podloga histološkim promjenama, a mogu se koristiti za citološku i histološku dijagnostiku u skladu s današnjim kliničkim pristupom u liječenju prekanceroza.
Dijagnostičke metode koje se preduzimaju u toku dijagnostike cerviksnih intraepitelnih promena predstavljaju kombinaciju citologije, kolposkopije i biopsije i endocerviksne kiretaže. Ovakav dijagnostički protokol pruža mogućnost optimalnog lečenja cerviksnih promena u zavisnosti od njihove rasprostranjenosti, veličine i stepena.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari