Odlomak

1. UVOD

Pod preventivnim merama, podrazumevaju se mere državnih i drugih organa, upravljenih na sperečavanje negativnih društvenih pojava ili zabranjenih posledica i na stvaranje uslova da do takvih pojava i posledica ne dodje.

Svi osnovni elementi sistema prevencije i represije koji se susreću u drugim oblastima društvenog života, gde dolazi do napada na dobra i vrednosti zajednice, susreću se i na području saobraćaja.

Oblast bezbednosti saobraćaja predstavlja složen, specifičan sistem, koji obuhvata više podsistema, koji su povezani direktnim i povratnim spregama i karakterišu se nizom socioloških, socijalnih, privredno-ekonomskih, tehničkih i drugim osobinama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari