Odlomak

Preventivne mere u vanrednim situacijama

1.Uvod

Vanredna situacija je – stanje kada su rizici i pretnje ili posledice – katastrofa, vanredna događanja i druge opasnosti  po stanovništvo, životnu sredinu i materijalna dobra takvog obima i intenziteta da – njihov nastanak ili posledice nije moguće sprečiti ili otkloniti redovnim delovanjem nadležnih organa i službi, zbog čega je za njihovo ublažavanje i otklanjanje neophodno upotrebiti posebne mere, snage i sredstva uz pojačan režim rada.

2.Vanredna situacija

Vanredne situacije, prouzrokovane prirodnim nepogodama ili ljudskim aktivnostima, svakodnevno odnose mnogo ljudskih života i na različite načine uništavaju i degradiraju životnu sredinu, uzrokujući veliku materijalnu štetu i gubitke. Rizik od katastrofa postoji u svakom društvu, jer katastrofe usporavaju održivi razvoj društva u celini, a njihova pojava u jednom regionu može da prouzrokuje štete u nekom drugom regionu i obrnuto.
Region jugoistočne Evrope je sve više ugrožen raznim vrstama prirodnih opasnosti (poplave, suše, ekstremno visoke temperature, zemljotresi, klizišta, olujne nepogode, itd.), tehničko-tehnološkim nesrećama, dejstvom opasnih materija i drugih stanja opasnosti. Globalne klimatske promene takođe doprinose uništavanju životne sredine, sa štetnim uticajem na zdravlje ljudi, opstanak mnogih prirodnih vrsta i kulturno nasleđe.
Vanredne situacije nastaju,odnosno izazvane su : elementarnim i drugim katastrofama, kao što su poplave, zemljotresi i druga pomeranja tla (klizišta,eksplozije) i ratovi.
Ova stanja praćena su poremećajima životnih uslova i higijensko-epidemioloških prilika .
Vanredne situacije mogu se podeliti na : a) prirodne elementarne nesreće
b) nesreće koje su posledica delovanja čoveka

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese