Odlomak

Najprihvatljivija rešenja transportnih problema, na žalost, nisu uvek najpovoljnija po životnu sredinu. Pravna, politička, javna kao i ekonomska istraživanja koncepta transporta koji najmanje zagađuje životnu sredinu su od velikog društvenog značaja. Pored toga, ekološka posmatranja često zauzimaju centralnu pažnju proizvodnih i uslužnih preduzeća, tako da management životne sredine dobija sve veći značaj u konkurentskoj sposobnosti preduzeća.
Poznate aktivnosti, funkcije i postupci preduzeća mogu se posmatrati kroz ekološku prizmu (ekološkim metodama). Cilj takve analize je postizanje poboljšanja ovih aktivnosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari