Odlomak

1. Koji su subjekti ovlašćeni za kodifikovanje poslovnih običaja?
– nedržavni subjekti ( privredne komore, berze )

2. Da li procena nenovčanog uloga može biti starija od godinu dana od unosa?
– ne može

3. Da li se prevod poslovnog imena registruje?
– registruje se u skladu sa zakonom o registraciji

4. Da li je moguće raspravljati o uslovima koje sadrže ugovori po pristupu?
– nije, uslovi su unapred dati i moguće ih je samo prihvatiti ili ne

5. Da li ograničenja prokure koja nisu izričito predviđena zakonom imaju dejstvo prema trećim licima?
– nemaju, jer su protivzakonita

6. Da li se ograničenja, ovlašćenja zastupnika mogu isticati prema trećim licima?
– ne mogu, u pravilu, već samo u slučaju obaveznog supotpisa

7. Da li brojni podzakonski akti znače i veću pravnu sigurnost u privrednim odnosima?
– ne znače, već često pravnu nesigurnost zbog česte promene propisa

8. Da li su dobročini pravni poslovi karakteristični za privredno poslovanje?
– nisu, oni predstavljaju izuzetak, pretežno su teretni poslovi

9. Koje su uzanse najpoznatije u našem privrednom poslovanju?
– opšte uzanse za promet robom iz 1954. godine

10. Šta znači načelo neformalnosti privrednog poslovanja?
– znači da je obavezna pismena forma ugovaranja samo izuzetak

11. Kakva su prava privredno pravo i građansko pravo po svojoj prirodi?
– imovinska prava

12. Sa koliko zakona se uređuju pitanja privrednog prava?
– sa više zakona

13. Sa kojim pravom je privredno pravo najtešnje povezano?
– sa građanskim pravom

14. Da li u odnosima privrednog i radnog prava ima međupovezanosti?
– ima, kada se ova prava dopunjuju u funkcionisanje njihovih delova

15. Kakvog karaktera su metodi koje koristi privredno pravo?
– opšteg i posebnog karaktera

16. U kakvom odnosu se nalaze privredno i građansko pravo?
– u odnosu opšteg i posebnog prava

17. Šta se utvrđuje ustavom u oblasti privrednog prava?
– načela i principi ekonomskog uređenja zemlje

18. Da li je sadržina predmeta privrednog prava teorijski definitivno određena?
* nije, tržišno privređivanje dinamičnošču sadržinu ostavlja otvorenom

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese