Odlomak

PREDGOVOR
Informacioni sistemi predstavljaju intenzivniji način upotrebe informacija, odnosno njene raspoloživosti kao važnog organizacionog faktora. Evolutivni put razvoja informacionih sistema na jedan način je tekao od od fragmentarnih dijelova sistema ili podsistema do integralnih oblika. Paralelno su nastali pored informacionih sistema baziranih isključivo na informacijama (Elektronska obrada podataka i Upravljački informacioni sistemi) i informacioni sistemi zasnovani na znanju (Sistemi za podršku odlučivanja i Ekspertni sistemi).

Savremeni informacioni sistemi se razvijaju kroz aktivnosti vezane za njihovo kreiranje i proces realizacije. Projektovanje ovakvih sistema treba da definiše što objektivniju sliku realnog svijeta, njegovih prošlih i tekućih stanja, kao i percepciju budućeg ponašanja. Kao infrastruktura se koriste relacione baze podataka. Izvodi se informaciono modeliranje odnosno modeliranje podataka i izrada dijagrama klasa UML (Unified modeling Language) uz pomć CASE alata kao što je npr. ERWin (Entity Relationships for Windows koji deifniše logički i fizički model podataka.

Pisanje ove knjige je moralo biti limitirano određenim referencama zbog širine oblasti i izuzetne dinamike razvoja ove materije, tako bih bio zahvalan za eventualne sugestije i primjedbe.

 

 

 

 

 

OPŠTA TEORIJA SISTEMA
Generalno prihvaćena karakteristika ovog vremena je intenzivan razvoj nauke. Cjelokupno znanje akumulirano do 20. vijeka udvostručeno je za samo pedeset godina. Buduća dinamika dupliranja znanja tekla je u rasponu od deset do pet godina. Ovaj gotovo nevjerovatan tempo postignut je zahvaljujući između ostalog razvoju i primjeni naučne discipline teorije sistema, odnosno sistemskog pristupa.

Razvoj informatike tijesno je povezan s primjenom teorije sistema i sistemskog pristupa naučnog istraživanja. Zbog toga razloga ovo poglavlje posebno tretira pojam sistema, strukturu i vrste sistema kao i primjenu teorije sistema.

Pojam “sistem” je izveden od grčke riječi “to systema” što označava “cijelinu sastavljenu od dijelova”. Kada je u pitanju tehnički, pa prema tome i proizvodni sistem podrazumijeva se skup elemenata (dijelova) i relacija između njih i njihovih karakteristika integrisanih u cilju ostvarivanja određenog cilja. Sistem se ne sastoji samo od elemenata (dijelova) već on predstavlja integralnu cijelinu elemenata i veza određenog stepena jačine između elemenata i njihovih karakteristika.

Iako možemo reći da je teorija sistema naučna disciplina koja proučava sistem i zakonitosti koje u njemu vladaju. Postoje mnoge različite definicije sistema , ali mi ćemo se bazirati na onu koja kaže da je:
sistem organizovana cijelina koju čine njegovi elementi povezani na određeni način, a njihovim međusobnim djelovanjem, odnosom interakcijom postižu se određeni ciljevi funkcionisanja sistema.

Sistem je skup objekata i njihovih veza (međusobno povezanih objekata). Objekti u sistemu se opisuju preko svojih osobina koje se nazivaju atributima. Slika šematski predstavlja i detaljnije obrazlaže ovu definiciju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese