Odlomak

X – PUTNE ISPRAVE I VIZE

1. VRSTE PUTNIH ISPRAVA

Putna isprava je javna isprava kojom se dokazuje identitet i državljanstvo. Svaki državljanin BiH ima pravo na putnu ispravu pod uslovima propisanim zakonom. Može se posjedovati samo jedna putna isprava iste vrste.
U putne isprave se ubrajaju:
•    pasoš – posebna vrsta putne isprave koja se izdaje na neograničen broj putovanja u inostranstvo sa rokom važenja propisanim zakonom. Pasošem se dokazuje državljanstvo BiH. Izdaje se sa rokom važenja od 5 godina, a licima mlađim od 16 godina sa rokom važenja od 2 godine.
•    diplomatski pasoš i službeni pasoš – izdaju se državljanima BiH radi obezbjeđenja određene zaštite u obavljanju službenih poslova prilikom putovanja u inostranstvo; vrijede za neograničen broj putovanja,
•    zajednički pasoš – izdaje se grupi od najmanje pet a najviše pedeset osoba za jedno putovanje u jednu ili više tačno određenih zemalja. Svako lice upisano u zajednički pasoš mora ispunjavati uslove za ostvarivanje prava na pojedinačni pasoš,
•    putni list – izdaje se građaninu koji boravi u inostranstvu bez putne isprave radi povratka u zemlju. Izdaje se sa rokom važenja koji je potreban za povratak u BiH, ali ne dužim od 20 dana.
•    pomorska odnosno brodarska knjižica – izdaje se članovima posade na plovilima u pomorskom i unutrašnjem vodnom saobraćaju.
Pod uslovima propisanim bilateralnim sporazumima između BiH i druge države, državljani BiH mogu koristiti ličnu kartu za prelazak državne granice.

1. 1. ELEKTRONSKI PASOŠ

Nakon 11. 09. 2001. godine Vlada Sjedinjenih američkih država (u daljem tekstu: SAD) je zahtijevala razvoj tehnologije koja će omogućiti pouzdanu identifikaciju svakog lica koje uđe u SAD. Rezultat ovog zahtjeva je nova vrsta pasoša- elektronski pasoš, odnosno E-passport.
Međunarodni standard za E-pasoš razvila je Internacionalna avio organizacija (ICAO).  Ovim standardom ICAO je podigao nivo:
•    sigurnosti putnih isprava;
•    integriteta podataka i
•    kontrole identiteta.
Standard se fokusira na fizičku sigurnost komponenti, biometriju i medij za skladištenje podataka.
Evropska unija 2004. godine donosi regulativu N¨ 2252/2004, kojom reguliše sigurnosne standarde i biometriju za putne isprave koje se izdaju u Uniji.
Od 26. 10. 2006. godine sve članice Evropske Unije, izuzev Bugarske i Rumunije, izdaju E-pasoše .
Elektronski pasoš je javna putna isprava, koja njenom nosiocu služi za prelazak državne granice radi putovanja u drugu državu i boravak u istoj, kao i za povratak u svoju državu.
Pasoš se izdaje u obliku knjižice koja sadrži korice, stranicu u kojoj se upisuju podaci o imaocu pasoša i viza stranice. E-pasoš je jedinstvena prilika spajanja tehnologije sigurnosnog štampanja (Security printing) i smart kartica (Smart Card)  . Tehnologija Smart Card se sastoji od integrisanja, odnosno implementacije čipa i antene u pasoš. Oni se postavljaju uz korištenje tehnike štampanja antene, koja se zove sarigrafija, što sve čini RFID (Radio frekvencijsku identifikaciju).
Radio frekvencijska inedtifikacija se uglavnom pominje kao paralela i nasljednik bar kod tehnologije. Zasnovana je na transponderima (oznakama koje sadrže mikročip) koji se beskontaktno očitavaju fiksnim ili mobilnim čitačima .

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese