Odlomak

Logički i kontekstni podaci

Logički podaci

-Logički podaci su podaci koji mogu imati samo dve vrednosti:
• Istina (true) koja se označava slovom T.
• Laž (false) koja se označava slovom F.

-Obično se koriste za izražavanje ispunjenja nekog uslova.
Ako je uslov ispunjen dodeljuje mu se istina,odnosno ako nije dodeljuje mu se breddnost laži.
-Za kodiranje logičkih podataka ne postoji standard,ali se obično upotrebljava 0 za laž a za istinu 1.
-Broj bitova je isti kao dužina memorijske reči.

Kontekstni podaci

-Za korišćenje određenih programa korisnik sam može da uvede način kodiranja koji je pogodan za datu primenu.
Ovakvi podaci imaju smisla samo u okviru konkretnog programa ili programskog paketa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese