Odlomak

Internet

 • Veliki broj računarskih mreža međusobno povezanih
 • Razmena podataka između računara

 

 

Povezivanje na Internet

 • Fizički priključak
 • Logički priključak
 • Aplikacije (softverski programi) za interpretiranje i prikazivanje sadržaja

 

 

Fizički priključak

 • PC
 • Adapter
  • mrežna kartica
  • modem

 

 

Logički priključak

 • Protokol– skup pravila i konvencija koja opisuju kako uređaji komuniciraju u mreži
 • TCP/IP grupa protokola
  • Transmission Control Protocol / Internet Protocol
  • ugrađeni u operativni sistem

 

 

Aplikacije

 • Šalju i primaju podatke preko Interneta
 • Interpretiraju i prikazuju sadržaj u razumljivom obliku
 • Web browser prikazuje HTML (Hyper Text Markup Language) kao web stranicu
  • Internet Explorer
 • File Transfer Protokol (FTP) služi za prenošenje fajlova

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari