Odlomak

Rješavanje zadataka u programskom jeziku Vizual Basic
Primjer 1. Fibonačijev niz
Načiniti program koji izračunava sve članove fibonačijevog niza do zadanog broja.
Forma programa:

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 35 stranica
  • Visual Basic Prof.dr. Zoran Avramovic
  • Školska godina: Prof.dr. Zoran Avramovic
  • Skripte, Informacione tehnologije
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Panevropski univerzitet Apeiron u Banja Luci  

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari