Odlomak

Posebno se podstiču i uzimaju u obzir inicijative koje dolaze od roditelja. Saradnja između vaspitača i roditelja se planira i obavlja u vidu :
• obostranog informisanja vaspitača i roditelja o razvoju deteta, životu i radu u vaspitnoj grupi i porodici, kao i ostvarivanju ciljeva vaspitno- obrazovnog rada
• upoznavanje sa savremenim saznanjima o razvoju, vaspitanju i obrazovanju dece do kojih se došlo u pedagogiji, psihologiji, sociologiji, antropologiji, medicini i dr.
• neposrednog uključivanja roditelja u vaspitno- obrazovni rad.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 11 stranica
  • Metodologija pedagoških istraživanja prof. Ljiljana Stankov
  • Školska godina: prof. Ljiljana Stankov
  • Seminarski radovi, Skripte, Pedagogija
  • Srbija,  Šabac,  Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Šabcu  

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari