Odlomak

Termin deca sa posebnim potrebama, preuzet je iz engleskog jezika, ne odgovara u potpunosti potrebama našeg govornog područja. Nije dovoljno precizan i jasan. Koristi se kada se govori samo o detetu sa smetnjama u razvoju, ali i kada se govori o deci iz ugroženih i osetljivih grupa.Termin deca sa posebnim potrebama je mnogo širi i u sebi sadrži:
– decu sa smetnjama u razvoju (decu sa telesnom, mentalnom i senzornom ometenošću),
– decu sa poremećajima ponašanja,
– decu sa teškim hroničnim oboljenjima i drugu bolesnu decu na dugotrajnom bolničkom ili kućnom lečenju,
– decu sa emocionalnim poremećajima,
– decu iz socijalno, kulturno i materijalno depriviranih sredina,
– decu bez roditeljskog staranja,
– zlostavljanu decu, decu ometenu ratom, izbeglu i raseljenu decu,
– i ono što često gubimo iz vida: darovitu decu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 20 stranica
  • Godišnji rad doc. PhDr. Anna Bérešová,
  • Školska godina: doc. PhDr. Anna Bérešová,
  • Seminarski radovi, Skripte, Medicina, Pedagogija
  • Srbija,  Novi Sad,  Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača  

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari