Odlomak

Социјализација се посматра као појава д‌јеце и младих људи у свијет одраслих, а посебно као развој ставова, улоге и понашања примјерених учинковитом функционисању унутар друштва. Социјализација је према томе процес прилагођавања и један аспект цјелокупног процес људског развоја. Обично се истражује у смислу њених саставних дијелова, на примјер пола, политичке или економске социјализације.

Овај рад темељиће се на политичкој социјализацији. Политичка социјализација описује процес којим грађани откривају и утврђују своје политичке идентитете, вриједности и понашање који остају релативно трајни током каснијег живота.

Д‌јечија партиципација, исто као и грађански одгој, још увијек се мијења. Када је ријеч о политичкој социјализацији, двадесет први вијек је увелико другачији када узмемо у обзир прошли вијек, но још увијек треба велики труд уложити како би дјецу и младе приближили у свијет политичке социјализације.

Неразвијеност политичке социјализације у Босни и Херцеговини, највише међу младима, један је од кључних елемената важности ове теме. Д‌јецу и младе треба што квалитетније поучавати о значају грађанства, активног грађанина, политичког партиципирања те развијати политичку свијест како би друштво у будућности било што ангажованије и заинтересованије.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Sociologija /
  • Školska godina: 2024
  • Seminarski radovi, Sociologija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Pravni fakultet  

Više u Seminarski radovi

Više u Sociologija

Komentari