Odlomak

U uslovima savremene nastave, sa ciljem da se poboljša kvalitet nastave, a učenje postane efikasnije sve više se koriste informaciono komunikacione tehnologije (IKT). Više se ne postavlja pitanje da li treba primenjivati IKT, već je glavni zadatak kako i na koji način primeniti nove tehnologije u kontekstu datih predmetnih oblasti i doći do odgovarajućih rešenja. Iz tog razloga u ovom seminarskom radu, programski paket MATLAB primenićemo za proračun aktivnih i reaktivnih tokova snaga, naponskog profila, i gubitaka aktivne i reaktivne snage.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 84 stranica
  • Električne instalacije -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Elektrotehnika
  • Srbija,  Čačak,  UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - Tehnički fakultet u Čačku  

Više u Elektrotehnika

Više u Skripte

Komentari